„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

 

Anunț de presă privind începerea implementării proiectului intitulat

SmartLab - Next Generation Learning Standards - NEGELIS

la Liceul Tehnologic “Joannes Kajoni”  din Miercurea Ciuc, județul Harghita

 

Liceul Tehnologic “Joannes Kajoni” anunță începerea implementării proiectului intitulat SmartLab - Next Generation Learning Standards - NEGELIS” și având codul F-PNRR-SmartLabs-2023-2104.

Proiectul se va derula în perioada Ianuarie 2024 – Decembrie 2024, are o valoare totală de 588.340,00 lei și va fi finanțat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat în cadrul apelului de proiecte „Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor” din Planul Național de Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru Noua Generație, Componenta 15. Educație, Reforma 5. Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de învățământ.

Obiectivele proiectului sunt:

  • Dotarea unitӑții de învӑțӑmȃnt cu echipamente TIC de tip „smart lab” și materiale educaționale specifice pentru amenajarea a două laboratoare digitale inteligente, care poate fi utilizat la toate disciplinele de studiu pentru optimizarea procesului instructiv-educativ.
  • Dezvoltarea competentelor digitale/comune și specifice ale elevilor, care să ducă la integrarea absolvenților pe piață muncii, prin asigurarea accesului gratuit tuturor elevilor liceului la infrastructură digitală avansată precum și la metode de învățare avansate.
  • Creșterea accesului la educație pentru grupurile vulnerabile, prin oferirea oportunităților de învățare prin experiență, astfel încât elevii, sub îndrumarea profesorilor din toate ariile curriculare, să devină utilizatori independenți, care pot dobândi competențele digitale avansate pentru a îmbrățișa oportunitățile oferite de noile tehnologii și meseriile viitorului.
  • Îmbunătățirea competențelor digitale ale cadrelor didactice prin asigurarea unui program complex de formare ce vizează utilizarea echipamentelor digitale achiziționate precum și aplicarea unor metode noi de pedagogie digitală ce integrează și competențe digitale precum predarea și învățarea bazată pe proiecte (project based learning), predarea și învățarea mixtă (blended learning).

Realizarea obiectivelor proiectului va avea un impact pozitiv asupra actului educațional, o învățare digitală de calitate și inovatoare fiind captivantă și interactivă, completând metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe.

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactați!

Liceul Tehnologic „Joannes Kajoni”

Strada Toplița 22, Miercurea-Ciuc 530241, Județul Harghita

Telefon fix: +40-266-313873

Telefon mobil: +40-753-091799

E-mail contact: office@kajoni.ro

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

 

https://mfe.gov.ro/pnrr/                              https://www.facebook.com/PNRROficial