Múltunk

    A kereskedelmi - közgazdasági - vendéglátóipari szakoktatásnak nincsenek vidékünkön évszázados hagyományai. Az 1970-ben Gyergyószentmiklóson alapított kereskedelmi szakiskolából kialakított közgazdasági líceumot 1985-ben telepítették át Csíkszeredába. Egy évig a Márton Áron Főgimnázium, majd a 2 sz. Ipari Líceum keretében működött. 1993-tól, az építészeti iskolaközpont különválásától kezdve önálló intézménnyé vált. Az iskola névadója Joannes Kájoni ferences szerzetes, tudós pap, a XII. század egyik legkimagaslóbb személyisége, a zene- és nyelvtudomány, a történetírás és botanika jeles képviselője. Ő alapította 1675-ben a csíksomlyói ferences nyomdát.

    A Kájoni nevét viselő csíkszeredai közgazdasági iskolaközpont ma a megye egyik legnépesebb tanintézménye. A líceum nappali tagozatán 498, az esti tagozaton 190, a szakmai oktatási vonal IX-XI osztályaiban 381, a posztliceális tagozaton pedig 101 tanuló folytatja tanulmányait. Sok tehetséges és törekvő tanulónk van. A 2005/2006-os tanév első félévét a líceumi tagozat tanulóinak 70%-a nyolcason felüli általánossal zárta.

    A betanító tanárokkal együtt összesen 85 pedagógus (szaktanár és oktatómester) igyekszik tudása legjavát adni és eleget tenni a minőségbiztosítás követelményrendszerének. Az utóbbi évben sokat javultak a szakképzéshez szükséges anyagi feltételek. A romániai szakoktatás korszerűsítését megcélzó PHARE program részeként az iskola jelentős támogatásban részesült. A vendéglátóipari és kereskedelmi szakmai oktatás színhelyéül szolgáló egyik épületünk teljes felújításon ment át.
A meglévő tanműhelyek és az élelmiszerkémia laboratórium korszerű felszerelést kaptak. A 2006-os évben újabb három tanműhely létesül a megépítendő épületszárnyban. Jó az iskola számítástechnikai felszereltsége. Két informatikai laboratóriummal rendelkezünk. A könyvtárban és a tanáriban is van internetes hozzáférhetőség.

    Az iskola széleskörű partneri kapcsolatokat épített ki a vendéglátóipari és kereskedelmi egységekkel, amelyek a szakmai gyakorlat lebonyolításában segítik az iskolát. Testvériskolai kapcsolatokat ápolunk a makói Erdei Ferenc Kereskedelmi, a kecskeméti Kada Elek Közgazdasági és a kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari szakközépiskolákkal, de Hargita, Kovászna és Brassó megyei hasonló profilú iskolákkal is. Évente, május első felében szervezzük a hagyományos Kájoni Napokat, amelyeken a regionális jellegű szakmai vetélkedősorozat mellett gazdag sport és kulturális programot kínálunk a résztvevőknek. A Kájoni Napokon kívül még számos más közösségkovácsoló rendezvényünk is van.

    Az iskola rangját és keresettségét azonban elsősorban az adja, hogy olyan közgazdasági, turisztikai, közigazgatási előképzést biztosít, amely nagy mértékben megkönnyíti a továbbtanulást a hasonló szakirányú felsőfokú tanintézetekben. Az utóbbi években a líceumi tagozatot végzettek több mint 70%-a folytatja tanulmányait elsősorban gazdasági szakképesítést adó egyetemeken, főiskolákon, technikumokban.

    A vidék turisztikai adottságai, az egyre bővülő szolgáltatási szféra viszonylag jó elhelyezkedési lehetőségeket kínál a szakmai oktatási vonalt követő tanulók számára is, akik a keresett szakmák elsajátítása mellett (pincér, szakács, elárusító, fodrász), eljutva a technikusi szakképesítés szintjéig, teszik le az érettségi vizsgái. A továbbtanulás lehetősége számukra is nyitott. Az iskola jövője is biztosított. A csíki-körzet gazdasági szerkezetváltása hosszú távú perspektívákat kínál a dinamikusan fejlődő oktatási intézmény számára.