A Joannes Kajoni Szakközépiskola partnerként vesz rész a Tools for T Erasmus+ projektben, amelynek célja, hogy forradalmasítsa az oktatásról való gondolkodásmódot és un. T-shaped (T-alakú) szakemberek képzéséhez járuljon hozzá.

Ezek a szakemberek képesek az elméleti és gyakorlati tudás ötvözésére, és meglátni szakterületük átfedéseit más tudományterületekkel.

A „T” függőleges vonala egy adott szakterületén szerzett mélyreható szakértelmet jelképezi, a vízszintes vonal pedig a különböző tudományágak közötti együttműködési képességet és a hatékony kommunikációt szimbolizálja.

A projekt keretében olyan oktatási erőforrásokat gyűjtünk és részben fejlesztünk, amelyekből egy tanári eszköztárat hozunk létre. Ez az eszköztár több mint 50 eszközt fog tartalmazni amelyek segítségével a diákok az állampolgári nevelés keretében a Fenntartható Fejlődési Célokkal (SDG-kkel) ismerkedhetnek. Ez az eszköztár nyilvánosan is elérhető lesz, ily módon több oktató részére nyújt majd értékes segítséget az állampolgári nevelés területén.

Így az állampolgári nevelési órákon olyan tudást és készségeket sajátíthatnak el a diákok, amelyek segítségével megérthetik, és bekapcsolódhatnak a demokratikus társadalomba, beleértve a politikát, a médiát, a civil társadalmat, a gazdaságot és a jogot.


RO:

Liceul Tehnologic Joannes Kajoni este partener în proiectul Erasmus+ ”Tools for T”, care își propune să revoluționeze modul în care gândim despre educație și să contribuie la formarea așa-numiților profesioniști „T”.

Profesioniștii „T” sunt capabili să combine cunoștințele teoretice și practice și să identifice suprapunerile dintre domeniul lor de activitate și alte domenii.

Linia verticală a „T”-ului reprezintă expertiza aprofundată într-un domeniu specific, în timp ce linia orizontală simbolizează abilitatea de a colabora pe diferite discipline și de a comunica eficient.

În cadrul proiectului, strângem și dezvoltăm parțial resurse educaționale pentru a crea o colecție de instrumente pentru profesori. Această colecție va conține peste 50 de instrumente pe care profesorii le pot folosi pentru a familiariza elevii cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) în cadrul educației civice. Această colecție va fi disponibilă public, oferind un sprijin valoros mai multor cadre didactice din domeniul educației civice.

Astfel, în cadrul orelor de educație civică, elevii pot dobândi cunoștințe și abilități care le vor permite să înțeleagă și să se implice în societatea democratică, inclusiv în politică, mass-media, societatea civilă, economie și drept.


EN:

The Joannes Kajoni Vocational School is a project partner in the Tools for T Erasmus+ project, which aims to revolutionize the way we think about education and contribute to the training of T-shaped professionals.

T-shaped professionals are able to combine theoretical and practical knowledge and see the overlaps between their field and other fields of knowledge.

The vertical line of the "T" represents deep expertise in a specific field, while the horizontal bar symbolizes the ability to collaborate across different disciplines and communicate effectively.

Within the framework of the project, we are collecting and partially developing educational resources to create a teacher's toolkit. This toolkit will contain more than 50 tools that teachers can use to introduce students to the Sustainable Development Goals (SDGs) within the framework of citizenship education. This toolkit will also be publicly available, providing valuable support to more educators in the field of citizenship education.

In this way, students can acquire knowledge and skills in citizenship education classes that will allow them to understand and participate in democratic society, including politics, media, civil society, the economy and law.